ѕерейти до головноњ—творенн¤ ™вропейського —оюзу≤нститути ™— та њх функц≥ональна д≥¤льн≥стьѕроблеми та перспективи розширенн¤ ™—ѕерспективи вступу ”крањни до ™—


 урси валют :

EUR 6.33 €
RUB 0.18 R
USD 5.05 $


Ќовини:

Ѕ≥лоруським високопосадовц¤м не видаватимуть в≥зи до 25 крањн ™вросоюзу. ™—
вдавс¤ до цих крок≥в у в≥дпов≥дь на утиски опозиц≥њ та президентськ≥ вибори, ¤к≥, за оц≥нками спостер≥гач≥в, не в≥дпов≥дали м≥жнародним нормам.

 

 

≤нститути ™— та њх функц≥ональна д≥¤льн≥сть  

≤нтереси Ївропейц≥в на м≥жнародному р≥вн≥ представл¤ютьс¤ р¤дом загальних ≥нститут≥в:

- ™вропейська  ом≥с≥¤
- –ада м≥н≥стр≥в
- ™вропейський ѕарламент
- —уд
- –ахункова палата

™¬–ќѕ≈…—№ ј  ќћ≤—≤я

™вропейська  ом≥с≥¤ - виконавчий орган ™вропейського —оюзу. ѓњ двадц¤ть член≥в незалежн≥ у своњй д≥¤льност≥ в≥д нац≥ональних ур¤д≥в, хоча й призначаютьс¤ ними. ”  ом≥с≥ю вход¤ть по двох представника в≥д кожноњ з 5 великих крањн-член≥в - ‘ранц≥њ, Ќ≥меччини, ≤тал≥њ, ¬еликобритан≥њ й ≤спан≥њ - ≥ по одному в≥д кожноњ з 10 малих крањн - Ѕельг≥њ, ƒан≥њ, √рец≥њ, ≤рланд≥њ, Ћюксембургу, Ќ≥дерланд≥в, јвстр≥њ, ѕортугал≥њ, ‘≥нл¤нд≥њ й Ўвец≥њ. —клад  ом≥с≥њ, призначуваноњ строком на п'¤ть рок≥в, затверджуЇтьс¤ ™вропейським ѕарламентом.  ожний член  ом≥с≥њ в≥дпов≥даЇ за певну сферу пол≥тики ™— ≥ очолюЇ в≥дпов≥дний п≥дрозд≥л (так званий √енеральний ƒиректорат).  ом≥с≥¤ в≥д≥граЇ головну роль у забезпеченн≥ повс¤кденноњ д≥¤льност≥ ™—, спр¤мованоњ на виконанн¤ основних ƒоговор≥в. ¬она виступаЇ ≥з законодавчими ≥н≥ц≥ативами, а п≥сл¤ твердженн¤ контролюЇ њхнЇ перетворенн¤ в житт¤. ” випадку порушенн¤ законодавства ™—  ом≥с≥¤ маЇ право вдатис¤ до санкц≥й, у тому числ≥ звернутис¤ в ™вропейський суд.

 ом≥с≥¤ маЇ значн≥ автономн≥ права в р≥зних област¤х пол≥тики, у тому числ≥ аграрноњ, торговельноњ, конкурентноњ, транспортноњ, рег≥ональноњ й т.д.  ом≥с≥¤ маЇ виконавчий апарат, а також управл¤Ї бюджетом ≥ р≥зними фондами й програмами ™вропейського —оюзу, зокрема програмою “асис. ќсновними робочими мовами  ом≥с≥њ служать англ≥йський, французький ≥ н≥мецький, але весь оф≥ц≥йний документи обов'¤зково перевод¤тьс¤ й публ≥куютьс¤ на 11 оф≥ц≥йнихмовах: датському, голландському, англ≥йському, французькому, н≥мецькому, грецькому, ≥тал≥йському, португальському, ≥спанському, ф≥нському й шведському. Ўтаб-квартира ™вропейськоњ  ом≥с≥њ перебуваЇ в Ѕрюссел≥, Ѕельг≥¤.

–јƒј ћ≤Ќ≤—“–≤¬

–ада м≥н≥стр≥в Ї основним органом прийн¤тт¤ р≥шень. ¬≥н збираЇтьс¤ на р≥вн≥ м≥н≥стр≥в нац≥ональних ур¤д≥в, ≥ його склад м≥н¤Їтьс¤ залежно в≥д обговорюваних питань (–ада м≥н≥стр≥в закордонних справ, –ада м≥н≥стр≥в економ≥ки й т.д.) ” рамках –ади представники ур¤д≥в держав-член≥в обговорюють законодавч≥ акти —п≥втовариства й приймають або в≥дкидають њх шл¤хом голосуванн¤. –≥шенн¤ в –ад≥ приймаютьс¤ або одноголосно, або квал≥ф≥кованою б≥льш≥стю, ≥ вони не можуть бути скасован≥. ” –ад≥ м≥н≥стр≥в д≥Ї система ротац≥њ, в≥дпов≥дно до ¤кого представник кожного з держав-член≥в по черз≥ займаЇ постголови прот¤гом шести м≥с¤ц≥в.

™¬–ќѕ≈…—№ »… ѕј–Ћјћ≈Ќ“

™вропейський ѕарламенти Ї зборами з 626 депутат≥в, крањн-член≥в, що обираютьс¤ громад¤нами, ™— строком на п'¤ть рок≥в. √олова ™вропарламенту обираЇтьс¤ на два з половиною року. „лени ™вропейського ѕарламенту поЇднуютьс¤ не по нац≥ональн≥й ознац≥, а в≥дпов≥дно до пол≥тичноњ ор≥Їнтац≥њ. ” цей час у ™вропарламент≥ створено 9 депутатських груп, серед ¤ких найб≥льше широко представлена група Ївропейських соц≥ал≥ст≥в (217 депутат≥в). ƒепутати вивчають законопроекти й затверджують бюджет. ¬они приймають сп≥льн≥ р≥шенн¤ з –адою ћ≥н≥стр≥в по конкретних питанн¤х ≥ контролюють роботу –ад ™— ≥ ™вропейськоњ  ом≥с≥њ. ƒепутати також самост≥йно п≥дн≥мають питанн¤, що стосуютьс¤ –ос≥њ, зокрема в таких сферах, ¤к прикордонне сп≥вроб≥тництво й ≥н≥ц≥ативи позм≥цненню прав людину й демократ≥њ, взаЇмод≥ю в област≥ вищого утворенн¤, а також у рамках проект≥в по охорон≥ навколишнього середовища й спри¤нню вол≥ печатки. ѕарламент маЇ право розпуску ™вропейськоњ  ом≥с≥њ (¤ким, вт≥м, в≥н н≥коли не користувавс¤). —хваленн¤ ѕарламенту потр≥бно й при прийн¤тт≥ в —п≥втовариство нових член≥в, а також при висновку угод про асоц≥йоване членство й торговельних домовленостей ≥з трет≥ми крањнами. ѕарламент призначаЇ омбудсмена, над≥леного правом приймати до розгл¤ду скарги, що стосуютьс¤ ≥нститут≥в абоорган≥в ™—, а також направл¤ти зв≥ти ѕарламенту. ™вропарламент проводить пленарн≥ зас≥данн¤ в —трасбурз≥ (‘ранц≥¤) ≥ Ѕрюссел≥ (Ѕельг≥¤).

™¬–ќѕ≈…—№ »… —”ƒ

™вропейський суд проводить своњ зас≥данн¤ в Ћюксембурз≥ ≥ Ї судовим органом ™— вищоњ ≥нстанц≥њ. —уд регулюЇ розб≥жност≥ м≥ж державами-членами; м≥ж державами-членами й самим ™вропейським —оюзом; м≥ж ≥нститутами ™—; м≥ж ™— ≥ ф≥зичними або юридичними особами, включаючи сп≥вроб≥тник≥в його орган≥в. —уд даЇ висновку по м≥жнародних угодах; в≥н також виносить попередн≥ постанови по справах, переданим йому нац≥ональними судами, вт≥м, що не мають юридичноњ чинност≥. «розум≥ло, п≥д його юрисдикц≥ю не попадають област≥, не охоплен≥ договорами ™—, наприклад, карне право. ¬≥дпов≥дно до ћаастрихтским договору —уду надане право накладати штрафи на держави-члени, не виконуюч≥ йогопостанови. —уд складаЇтьс¤ з 25 судд≥в, по одному в≥д кожного з держав-член≥в. ¬они призначаютьс¤ на шестир≥чний строк, що може бути продовжений.  ожн≥ три роки обновл¤Їтьс¤ половина складу судд≥в.

–ј’”Ќ ќ¬ј ѕјЋј“ј

–ахункова палата почала роботу в 1977 роц≥ з метою перев≥рки вс≥х витрат ™— або створених њм ≥нститут≥в. ¬она складаЇтьс¤ з 25 член≥в, що обирають на ш≥сть рок≥в ≥ повн≥стю незалежних у своњй д≥¤льност≥.


Copyright © ѕономарьова ј.ё.
| √оловна | | —творенн¤ ™— | | ≤нститути | | –озширенн¤ кордон≥в |
| ”крањна в ™— | | ≤нфо |

Сайт создан в системе uCoz